Ekonomifakta

BNP

BruttonationalproduktBruttonationalprodukt:, BNPBNP:, definieras som värdet av alla varorvaror: och tjänstertjänster: som produceras i ett land för användning till konsumtion, investeringinvestering: och exportexport: under en period. Detta beräknas också på regional nivå och då kallas det Bruttoregionalprodukt, BRPBRP:. Den engelska motsvarigheten förkortas GDPGDP:.

Senast uppdaterad: 2009-10-07