Ekonomifakta

BNP-gap

Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNPpotentiell BNP: uttryckt som procent av potentiell BNPpotentiell BNP:. Ett negativt tal indikerar alltså ett lågt resursutnyttjanderesursutnyttjande: i ekonomin och vice versa. Se vidare Potentiell BNPPotentiell BNP:.

Senast uppdaterad: 2013-04-18