Ekonomifakta

BNI

Bruttonationalinkomst, BNIBNI:, motsvarar det totala värdet av varorvaror: och tjänstertjänster: som produceras i ett land, inklusive nettotransfereringar från utlandet minus nettotransfereringar till utländska medborgare.

Senast uppdaterad: 2007-09-13