Ekonomifakta

Biomassa

Material med kemiskt eller biologiskt ursprung som inte eller i liten grad omvandlats kemiskt.

Senast uppdaterad: 2006-10-21