Ekonomifakta

Biobränsle

Bränsle där biomassabiomassa: är utgångsmaterial. Bränslet kan ha genomgått kemisk eller biologisk process eller omvandling. Det kan även ha använts för andra ändamål tidigare. BiobränsleBiobränsle: kan exempelvis vara pellets, spån och briketter.

Senast uppdaterad: 2006-10-23