Ekonomifakta

Bifirma

En bifirmabifirma: är en delverksamhet i ett aktiebolagaktiebolag:. Bifirman har ett eget namn utåt men det är aktiebolaget som äger och driver verksamheten. Det är inte en självständig juridisk person och namnet får inte innehålla ord som kan ge intrycket av att det är ett aktiebolagaktiebolag:, exempelvis ”AB”.

Senast uppdaterad: 2007-09-13