Ekonomifakta

Beskattningsbar förvärvsinkomst

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten är lika med den taxerade förvärvsinkomsten minus grundavdraggrundavdrag: och eventuellt sjöinkomstavdrag. Se även Taxerad försvärsinkomst.

Senast uppdaterad: 2011-04-15