Ekonomifakta

Basarekonomi

(eng. Bazaar economy) Begrepp myntat av den tyska ekonomen Hans-Werner Sinn. Begreppet exemplifierar fenomenet att allt fler företagföretag: väljer att minska den egna produktionen och ersätter den med en ökad andel importerade komponenter, så kallad outsourcingoutsourcing:. Dessa importerade komponenter färdigställs sedan till slutprodukter som i sin tur sälj på hemmamarknaden eller exporteras. En basarekonomibasarekonomi: innebär alltså att en allt större del av exporten består av importimport:.

Senast uppdaterad: 2006-09-12