Ekonomifakta

Avtalsrörelse

En process för att träffa kollektivavtalkollektivavtal: mellan arbetsgivarförbund och fackförbundfackförbund: om vanligtvis löner och arbetsvillkor. En avtalsrörelseavtalsrörelse: kan beteckna både mängden av samtidiga förhandlingar om nya avtal och processen i en enskild förhandling av yrkande, bud, förhandling och slutligen överenskommelse om nytt kollektivavtalkollektivavtal:.

Senast uppdaterad: 2009-10-07