Ekonomifakta

Avtalsperiod

Den tidsperiod inom vilken kollektivavtalet gäller. Längre avtalsperiodavtalsperiod: ger mer trygghet åt arbetsgivarearbetsgivare: och arbetstagarearbetstagare: men även mindre flexibilitet.

Senast uppdaterad: 2007-02-26