Ekonomifakta

Avtalsförsäkringar

En anställningsförmån som bestäms genom kollektivavtalkollektivavtal:. De anställda hos arbetsgivarearbetsgivare: med kollektivavtalkollektivavtal: eller hängavtalhängavtal: har automatiskt de försäkringar som ingår i avtalet. En arbetsgivarearbetsgivare: som inte skrivit på ett kollektivavtalkollektivavtal: kan fortfarande välja att teckna avtalsförsäkringaravtalsförsäkringar: för sina anställda. Det är skillnad på avtalsförsäkringarna som tecknas för arbetare och för tjänstemän.

Senast uppdaterad: 2009-11-19