Ekonomifakta

Avskrivning

I bokföringssammanhang är avskrivningavskrivning: en redovisning av kostnaden för värdeminskningen av en tillgång. Tillgångar kan vara exempelvis inventarier, markanläggningar eller byggnader. Kostnaden för en tillgången periodiseras, det vill säga delas upp på flera år beroende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har.

Senast uppdaterad: 2009-10-07