Ekonomifakta

Avräkning

Att fastställa det belopp som krävs för utjämning av konto, eller minskning av skuld.

Senast uppdaterad: 2008-10-06