Ekonomifakta

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Syftar till att höja de arbetslösas kompetenskompetens: för att hjälpa dem att komma tillbaka till arbetsmarknadenarbetsmarknaden:. Kallas också arbetsmarknadspolitiska programarbetsmarknadspolitiska program:.

Senast uppdaterad: 2009-10-07