Ekonomifakta

Arbetsmarknaden

Den marknadmarknad: där arbetsgivarearbetsgivare: och arbetstagarearbetstagare: möts.

Senast uppdaterad: 2013-06-27