Ekonomifakta

Appreciering

Då valutans värde i ett land stiger, relativt andra valutor, under ett system med rörlig växelkursrörlig växelkurs:. Motsats till deprecieringdepreciering:.

Senast uppdaterad: 2008-08-15