Ekonomifakta

Antidumpningstullar

Avser åtgärder som vidtas mot importimport: av dumpade, oftast prisdumpade, varorvaror:. Vanligaste formen av åtgärd är antidumpningstullarantidumpningstullar:, som är ett slags extratullar på importen. Ett land har enligt GATTGATT: rätt att införa anti-dumpningstullar för att avhålla andra länder från att tillämpa dumpingdumping:.

Senast uppdaterad: 2009-10-07