Ekonomifakta

Amortering

AmorteringAmortering: betyder återbetalning av lån. Lån syftar på det faktiska kapitalet som lånas, exklusive eventuella pålagda räntor och avgifter. En normal betalning av lån brukar oftast inkludera både betalning av räntaränta: och avgifter samt betalning av det faktiska lånet, det vill säga amorteringamortering:.

Senast uppdaterad: 2011-06-16