Ekonomifakta

Allokering

Till exempel hur resurser fördelas för olika ändamål i produktionen. En producent kan välja att allokera en viss del av resurserna på löner (arbetskraftarbetskraft:) och en viss del på maskiner och annat realkapitalrealkapital: beroende på hur prisförhållandet mellan dessa resurser ser ut. AllokeringAllokering: är ett annat ord för fördelning.

Senast uppdaterad: 2019-04-30