Ekonomifakta

Allmän jämvikt

Begrepp som syftar på ett läge där ekonomins alla marknader är i jämviktjämvikt: samtidigt.

Senast uppdaterad: 2008-10-24