Ekonomifakta

Ålderspensionssystemet

ÅlderspensionssystemetÅlderspensionssystemet: ersätter det tidigare systemet med ATPATP: och folkpension. Det äldre systemet kommer att fasas ut fram till 2018 och successivt ersättas av det nya systemet. ÅlderspensionssystemetÅlderspensionssystemet: består av två delar. En fördelningsdel, inkomstpensionen inklusive tilläggspension, och en premiereservdel, premiepensionen. Inkomstpensionen finansieras i princip av de pensionsavgifter som betalas in löpande, medan premiepensionen finansieras av fonderade medel. I inkomstpensionen fungerar de allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, som en buffert. Pensionsmyndigheten är försäkringsgivare för premiepensionen i det allmänna ålderspensionssystemetålderspensionssystemet:.

Senast uppdaterad: 2012-02-06