Ekonomifakta

Aktiebolag

Ett aktiebolagaktiebolag: är en självständig juridisk person, vilket innebär att det är bolaget – inte ägarna – som är bundet av avtal och som ska betala alla skulder. Därför riskerar aktieaktie:ägarna normalt inte att förlora mer än det satsade aktiekapitalet om företaget inte kan betala skulderna. Det finns två former av aktiebolagaktiebolag:, privata och publika. De privata måste har minst 25 000 kronor i registrerat aktiekapital. De publika aktiebolagen måste minst ha 500 000 kronor i registrerat aktiekapital. Endast publika aktiebolagaktiebolag: får erbjuda allmänheten att köpa akter i bolaget.

Senast uppdaterad: 2020-02-03