Ekonomifakta

Aktie

Ägarandel i ett aktiebolagaktiebolag:. Aktien ger rösträtt på bolagsstämman. Aktier kan stiga och sjunka i värde.

Senast uppdaterad: 2008-08-15