Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 77 470 människor (2017). Landarealen är 2 110 kvadratkilometer.

Luleå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

77 470

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

282 947

270 969

Kronor, 2016

Skattesats

33,84

32,12

Procent, 2018

Andel högutbildade

30,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,1

78,6

Procent, 2016

Andel företagare

4,4

6,3

Procent, 2016

Nyföretagande

10,5

11,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2016

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,5

Procent, 2017

Andel förtidspensionärer

5,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

109

Ordningstal, 2017

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2017

Antal anställda: 1 175

Största offentliga arbetsgivare

LULEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2017

Antal anställda: 7 525

Kommunens skatteintäkter

50 785

44 792

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 816

9 065

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 439

52 032

kr per invånare, 2017