Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 15 728 människor (2017). Landarealen är 1 145 kvadratkilometer.

Vimmerby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 728

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

256 682

270 969

Kronor, 2016

Skattesats

33,73

32,12

Procent, 2018

Andel högutbildade

13,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,5

78,6

Procent, 2016

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2016

Nyföretagande

8,8

11,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2016

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,5

Procent, 2017

Andel förtidspensionärer

5,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,0

13,3

Procent, nov-17

Företagsklimat, ranking 1-290

219

Ordningstal, 2017

Största privata arbetsgivare

METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2017

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

VIMMERBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2017

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

43 504

44 792

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 888

9 065

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 952

52 032

kr per invånare, 2017