Ekonomifakta

Läget i ekonomin

Senast uppdaterad: 2024-05-15

Inflationen har börjat falla från höga nivåer samtidigt som konjunkturen mattas av. Centralbankernas räntehöjningar har alltså börjat få effekt. Hög inflation och stigande räntor urholkar hushållens köpkraft och leder till en svagare BNP-tillväxt. Här får du en snabb överblick över läget i ekonomin.

Fallande inflation i världen

Inflationen har varit hög i flera länder de senaste månaderna, men har gått ner. 15/05 2024

Loading

Läs mer om inflationen i världen här!

Produktion och konsumtion

Produktionen inom näringslivet föll med 0,8 procent i februari 2024 jämfört med samma månad föregående år. 10/04 2024

Loading

Läs mer om näringslivets produktion här!

Industriproduktionen i EUEU: minskade kraftigt när coronapandemin bröt ut. Sedan dess har industriproduktionen stabiliserat sig. 13/03 2024

Loading

Läs mer om industriproduktionen här!

Hushållens konsumtion föll något i januari jämfört med samma månad föregående år. 08/03 2024

Loading

Läs mer om konsumtionen här!

Konjunkturen

Konjunkturinstitutets Barometerindikator har varit under 100 sedan augusti år 2022. Nivån visar på ett stämningsläge som är lägre än normalt där hushållens förtroende är mycket svagt. 09/04 2024

Loading

Läs mer om Barometerindikatorn här!

De flesta prognosmakarna ser framför sig en svag tillväxttillväxt: kring 0,2 procent i år, och en tillväxttillväxt: på 2,3 procent under 2025. 26/03 2024

Loading

Läs mer om prognoser här!

Under 2023 har Inköpschefsindex, PMIPMI:, stabiliserat sig något. 02/05 2024

Loading

Läs mer om PMI här!

Arbetsmarknaden

Under januari låg arbetslösheten på 6,8 procent enligt Arbetsförmedlingens statistik. 15/02 2024

Loading

Läs mer om arbetslösheten här!

I februari var anställningsplanerna för näringslivetnäringslivet: något mer opptimistiska jämfört med föregående månad. 01/03 2024

Loading

Läs mer om anställningsplaner här!

Senast uppdaterad: 2024-05-15

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.