Ekonomifakta

Fokus EU

EU:s tillväxt och BNP

Senast uppdaterad: 2024-01-26

EU:s BNP motsvarar cirka 17 procent av världens sammanlagda BNP. EU är den tredje största ekonomin i världen efter Kina och USA som utgör 27 respektive 19 procent.

Loading

EUEU: har en gemensam inre marknadmarknad: som består av 27 medlemsländer. År 2022 uppgick EUEU::s samlade BNPBNP: till ca 1,5 biljoner euroeuro:. EUEU: är den tredje största ekonomin i världen, näst efter USA och Kina.

Storleken på en ekonomi påverkas av hur många invånare landet har. Jämför vi istället BNPBNP: per capitaper capita:, som tar hänsyn till storleken på befolkningen, ligger USA på tredje plats efter Norge och Schweiz medan EUEU: och Kina kommer på tionde respektive 20:e plats. USA:s BNPBNP: per capitaper capita: är cirka dubbelt så hög som den i EUEU: och sex gånger högre än Kinas. Samtidigt uppvisar Kina den i särklass högsta BNPBNP:-tillväxten, mätt i BNPBNP: per capitaper capita:.

EUEU: har genom sin ekonomiska storlek stor betydelse internationellt. Sverige, som är ett litet land sett till befolkningsmängd och BNPBNP: får via sitt medlemskap i EUEU: därför en starkare position internationellt - exempelvis vid förhandling av handelsavtal.

Senast uppdaterad: 2024-01-26

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Fokus EU