Lärarhandledning Elsimulatorn

Med Elsimulatorn kan eleverna själva bestämma hur Sveriges elproduktion ska utformas. I detta lektionsupplägg är utmaningen att skapa en elproduktion helt byggd på förnybara energikällor och samtidigt se till att vi har tillräckligt hög elproduktion för att möta behoven när efterfrågan är som störst.

Lektionsupplägget är anpassat till 40 minuter, men kan förlängas till 80 minuter. Lärarhandledningen innehåller dels en beskrivning av själva utmaningen och hur eleverna kan arbeta med Elsimulatorn, dels förslag till diskussioner. De två sista sidorna av lektionsupplägget delas ut till eleverna.

Lektionen passar in i kurserna: Miljö- och energikunskap, Geografi 1 och 2, Naturkunskap 1b och Hållbart samhällsbyggande.

Lärarhandledning till Elsimulatorn - Skapa en helt förnybar elproduktion (pdf)