Presentationer

Här kan du ladda ner PowerPoint-presentationer om Sveriges energiförsörjning, elpriset och konjunktursvängningar.

Energin, klimatet och tillväxten - Fakta om Sveriges energiförsörjning

Den här presentationen går igenom hur energin, klimatet och tillväxten hänger ihop. Den beskriver hur utsläppen globalt sett har ökat kraftigt de senaste 100 åren och hur stor del Sverige har i de ökade utsläppen av koldioxid. Den visar också att Sverige under de senaste 40 åren har haft en stark tillväxt samtidigt som utsläppen av koldioxid har gått ned och vad det beror på.

Bildspel om klimat, energi och tillväxt (PowerPoint, 5 Mb)


Höga elpriser! Hur kommer det sig och vad kan göras åt det?

Med hjälp av ett utbuds- och efterfrågediagram går vi igenom hur priset på el sätts, hur handeln med utsläppsrätter påverkar elpriset och hur prisutvecklingen har sett ut under 2000-talet.

Bildspel om elpriset (PowerPoint, 9 Mb)


Varför beter sig ekonomin som en berg- och dalbana?

För att göra det samhällsekonomiska kretsloppet mer begripligt får vi följa familjen Johansson och se hur deras tillvaro förändras med konjunkturen. Här diskuteras de faktorer som gör att ekonomin går genom hög- och lågkonjunkturer. För varje bild finns en manustext och förslag på frågor som kan diskuteras i klassen.

Bildspel om konjunkturen (PowerPoint, 4 Mb)