Film och spel

På denna sida hittar du en film om det samhällsekonomiska kretsloppet samt ett Jeopardy-spel med frågor om hur ekonomin fungerar.

Det samhällsekonomiska kretsloppet


Ekonomi-Jeopardy

Här kan du ladda ner en PowerPoint-presentation som fungerar som Jeopardy i ekonomi. De ämnen som kan väljas är Nyckelpersoner inom ekonomin, Kluriga förkortningar, Upp och ner i ekonomin och Kända svenska innovationer. Spelet kan med fördel spelas i klassen.