Utrikeshandel

Här kan du ladda hem Ekonomiprojektet om utrikeshandel. Detta projekt handlar om att skapa en fördjupad förståelse för hur viktig export och import är för svensk ekonomi, samt vilka länder Sverige handlar med och vilka varor och tjänster Sverige exporterar och importerar.

I Sverige finns det cirka en miljon företag. De flesta är väldigt små. Endast ett par hundra företag är riktigt stora. Oavsett företagens storlek är syftet alltid detsamma: att sälja en vara eller en tjänst till oss konsumenter. Det kan till exempel vara så att Mikael säljer tjänsten hårklippning eller att Lina designar och säljer tröjor.

Företagen kan sälja sina varor och tjänster i Sverige men också exempelvis till Danmark eller Brasilien. Sverige har relativt stor utrikeshandel sett till hur stor vår ekonomi är. Vår export motsvarar ungefär 50 procent av BNP. Dessutom importerar vi mycket, till exempel bilar, kläder och exotiska frukter. Mest handlar vi med varor, men utrikeshandeln med tjänster ökar och blir allt viktigare i en globaliserad värld.

Hjälp på vägen...

På dessa tre sidor finns information om vilka varor och tjänster Sverige exporterar och importerar, vilka länder som är våra största handelspartners samt hur mycket av exporten som är varor respektive tjänster.

 

Hjälp på fördjupningsvägen...

Klicka på länkarna för att ta reda på hur mycket olika länder exporterar, vilka som är Sveriges största företag och hur globaliserade svenska företag är.

Ladda ner Ekonomiprojektet - utrikeshandel här: Ekonomiprojektet: utrikeshandel (pdf)