Högre reallöner

Från 1970-talet och fram till mitten av 90-talet var löneökningarna ofta höga, men det mesta blev till luft genom inflation. Under senare år har löntagarna kunnat glädjas åt väsentligt högre reallöneökningar.

Publicerades dec 2014.

Ladda ner infografik mer högupplöst