BNP-prognoser

Prognoserna talar om en relativt blygsamt BNP-tillväxt nästa år. Återhämtningen går trögt.