Växthusgaser - Annex 1

Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2020 till runt 15 200 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De största utsläppen kom från USA, EU och Ryssland.

Annex 1 omfattar industrialiserade länder som var medlemmar i OECD år 1992 samt ekonomier i övergång till industrialiserade länder (EIT) inklusive Ryssland, Baltikum, och många central- och östeuropeiska stater.

Annex 1 släppte totalt ut runt 15 200 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2020. Den sektorn med absolut störst utsläpp var energisektorn med runt 12 000 miljoner ton. Industriprocesser gav upphov till utsläpp på cirka 1 300 miljoner ton och jordbruket svarade för 1 500 miljoner ton.

I Annex 1 är det USA och EU som svarar för de största utsläppen av växthusgaser. USA:s utsläpp uppgick år 2020 till knappt 6 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter medan utsläppen från EU uppgick till strax under 4 000 miljoner ton. Utsläppen av växthusgaser inom EU har minskat med 34 procent sedan 1990.