Vad är växthusgaser?

Växthusgaser är ett samlingsord för de gaser som bidrar till en förstärkt växthuseffekt. Växthuseffekten är den värme som atmosfären förser jorden med.

All energi som värmer jorden kommer från solljus. Det ljus som når atmosfären har generellt för hög energi för att absorberas. Stora delar av solljuset når därför ned till jordytan. Energin som når jordytan absorberas och återsänds som värmestrålning mot rymden. Vissa ämnen, så kallade växthusgaser, kan absorbera värmestrålningen och skicka ut den i olika riktningar. En del energi skickas ut till rymden och en del tillbaka till jorden. Denna process kallas växthuseffekten och är nödvändig för liv på jorden. Utan växthuseffekten hade medeltemperaturen på jorden varit ca 35 grader kallare. 

Det är mindre än 1 % av gaserna i atmosfären som är växthusgaser. De viktigaste växthusgaserna är: vatten, koldioxid och metan.

  • Vatten är den allra viktigaste växthusgasen och står för 75 % av den totala växthuseffekten. Hur mycket vattenånga som finns i atmosfären är inget vi människor påverkar direkt, utan den är beroende av temperatur. Vid högre temperaturer avdunstar mer vatten från jordytan och mängden vattenånga i atmosfären ökar.
  • Koldioxid är den växthusgas som släpps ut vid förbränning av fossila bränslen. Koldioxid är den starkaste bidragande orsaken till den globala uppvärmningen. Sedan förindustriell tid har koldioxidhalten i luften ökat med cirka 50 %.
  • Metan är en växthusgas 100 gånger kraftigare än koldioxid. Utsläppen av metan kommer ifrån jordbruk, utsläpp av fossilgas (natur gas) eller nedbrytning i deponi. Sedan förindustriell tid har metanhalten i luften ökat med cirka 150 %. Det är estimerat att den här ökningen står för 20 till 30% av den globala uppvärmningen sedan industriella revolutionen.