Vad är klimat?

Klimat är ett begrepp för de genomsnittsvärden som beskriver hur atmosfären beter sig. Det kan exempelvis vara temperatur, vind eller nederbörd. Den internationell standarden är att man använder ett 30 årigt medelvärde.

Principiellt är klimat och väder ett sätt att beskriva samma sak. Det som skiljer begreppen är tidsspannet de verkar över. Med väder avses förändringar i atmosfären som sker över kort tid, från minut till månad. Klimatet däremot avser förändringar över längre tidperioder. Enkelt sagt är klimatet vad du kan förvänta dig och vädret vad du får. Du kan förvänta dig att det är varmare på sommaren än på vintern, men du kan fortfarande få kalla sommardagar.

Klimatet delas upp i makro- och mikroklimat. Makroklimat kan vara allt från det globala klimatet till klimatet runt ekvatorn eller polerna. Mikroklimat sker på mindre skala, exempelvis kust- och inlandsklimat eller syd- och nordsidan av ett träd.

Sedan industriell tid har medeltemperaturen på jorden ökat med 1,1 °C. Detta är en förändring i klimatet, ofta kallad global uppvärmning. Temperaturökningen är inte samma över jordklotet. Till exempel går uppvärmningen i Sverige snabbare än världsgenomsnittet. Detta beror på att högre temperaturer medför mindre snö som kan reflektera bort solljus. Förändring i medeltemperaturen ändrar förutsättningar för andra delar av klimatet. I Sverige förväntas nederbörden öka medan den minskar i andra delar av världen.