Flyktiga organiska ämnen

Marknära ozon är precis som det låter, ozon nära jordytan. Marknära ozon bildas när utsläpp av flyktiga organiska ämnen, så kallade VOC, tillsammans med kväveoxider kommer i kontakt med solljus. Ozonet ute i atmosfären skyddar mot solens farliga ultravioletta strålar men det marknära ozonet är skadligt för växter och djur.

Flyktiga organiska ämnen, VOC, har uppmärksammats som grupp för deras betydelse för bildningen av marknära ozon. Källor till utsläpp av VOC finns exempelvis inom industrin, bensindrivna fordon och vid användningen av organiska lösningsmedel.

Inom industrin kommer utsläppen av VOC till exempel från ofullständig förbränning av oljeprodukter i motorer och kraftverk. Under 1970-talet genomfördes omfattande utsläppsbegränsningar av VOC inom industrin. Till exempel infördes så kallade flytande tak i lagringscisternerna för att inte släppa ut lättflyktiga petroliumprodukter. Mellan 1990 och 2021 minskade de totala utsläppen med 66 procent.

Bensindrivna bilar är också en källa till VOC-utsläpp och där har det vidtagits en rad åtgärder för att begränsa utsläppen. En av de viktigaste åtgärderna var avgaskraven som ledde fram till införandet av den katalytiska avgasreningen för alla bilar från 1989 års modell. Detta är den främsta orsaken till att utsläppen efter 1990 minskat markant.

Ytterligare åtgärder som har minskat utsläppen är exempelvis minskad användning av organiska lösningsmedel. Industrin har fortsatt det arbete som påbörjades under 1970-talet och har lyckats minska utsläppen markant sedan 1990.