Aktieförmögenhet

Under det första halvåret 2023 uppgick den svenska aktieförmögenheten till 10 431 miljarder kronor. Det var en ökning med 8,5 procent jämfört med den andra halvan av 2022.

Den svenska aktieförmögenheten har stigit kraftigt sedan 1999. Förmögenhetens storlek under enskilda år är känslig för konjunkturen. Vi ser tydligt spåren av it-bubblan under 2000-talets början och finanskrisen under slutet av 10-talet.

Fördelat per ägare är utländska ägare den största kategorin i SCB:s statistik med ett samlat innehav på 3 973 miljarder kronor. Den kategorin är dock inte fördelad per sektor, utan här summeras utländska privatpersoner, banker, fonder och så vidare under samma rubrik.

Näst största ägarkategorin är finansiella bolag vars aktieförmögenhet uppgick till 3 206 miljarder kronor under första halvåret av 2023. Även den kategorin ska tolkas med viss försiktighet, efttersom den samlar försäkringsbolag, pensionsinstitut, investmentbolag och övriga finansiella bolag. Det är företag som placerar pengar de lånat eller förvaltar åt någon annan. Det är till exempel vanligt att svenska hushåll äger fondandelar där själva aktien ägs av fondförvaltaren. I diagrammet ovan hamnar sådant ägande under kategorin finansiella bolag. Hushållens direkta aktieägande uppgick till 13,4 procent av den totala aktieförmögenheten under första halvåret 2023.