Hur fungerar ett energisystem?

Alla energisystem har strukturella likheter, oavsätt energiform. Nedan redovisas en övergripande bild av hur energisystemet fungerar från primära energikällor till slutanvändning.

Energisystemet

Primära energikällor

Alla energisystem behöver en primär energikälla. Primära energikällor är energikällor som finns naturligt runt omkring oss. Det kan vara vinden som blåser, solen som skiner eller oljan i marken. I vilken mängd och form energin förekommer är inget vi människor kan påverka.

Produktion och förädling

För att kunna använda den tillgängliga energin behöver den omvandlas och förädlas till en ny form. Detta görs med hjälp av till exempel kraftverk eller raffinaderier.

Energibärare

Under produktion och förädling omvandlas energin till energibärare. Energibärare används för att kunna lagra och transportera energin. Exempel på energibärare är elektricitet, fjärvärmevatten och fossilgas (naturgas).

Distribution och infrastruktur

Energibäraren måste sedan distribueras till konsumenter. Distribueringen kan göras via exempelvis kablar i elnätet, fraktfordon eller rörledningar.

Användning och konsumtion

När energin når konsumenten så sker den slutgiltiga ”konsumtionen” av energi. Detta omfattar allt ifrån att ladda mobiltelefonen till att driva industrimaskiner.