Olja

Oljekraftverk

Olja är ett mycket dyrt bränsle som numera sällan används inom elproduktion

 

Teknik

Olja kan användas i kraftverk som både tillverkar värme och el (kraftvärme) eller enbart el (kondenskraft).

 

Sverige

Sverige har två stora oljekraftverk som kör kondensdrift. Ett i södra Sverige (Karlshamn) och ett på västkusten (Stenungsund). Dessa kraftverk byggdes före oljekrisen på 70-talet och används numera enbart som reserv för annan energiproduktion och/eller för att hantera extremt väder.

Dessa anläggningar ingår i något som kallas effektreserv som är upphandlas av Svenska Kraftnät. Svenska kraftnät upphandlar också möjligheten att be stora kunder att, om så behövs mot ersättning minska sin elförbrukning.

 

Miljökonsekvenser

Olja är ett fossilt bränsle och ger höga klimatutsläpp. Olja ger något lägre klimatutsläpp än kol men högre än gas. Beroende på oljans kvalitet och om rökgasrening används eller inte kan också avgaserna innehålla olika miljögifter förutom koldioxid, exempelvis svavel.

Simulatorn använder oljekondens bara när andra kraftverk inte producerar tillräckligt med energi. Titta därför också på utnyttjandegraden/kapacitetsfaktorn under "detaljerat resultat".

 

Elsimulator

Beräkningarna i elsimulatorn utgår från följande värden:

BeskrivningVärdeKälla
Installerat och tillgängligt idag 913 MW Svenska kraftnät
Tillgänglighet 90% Svenska kraftnät
Utnyttjandegrad/kapacitetsfaktor 0-90% Uppskattning
Koldioxidutsläpp 993 g/kWh Novator