Stockholms län

Stockholm är det län som har högst andel och antal sysselsatta i privat sektor inom vården, skolan och omsorgen. År 2016 förvärvsarbetade 106 570 personer i privat sektor, vilket motsvarar 39,9 procent av de sysselsatta.

I Stockholms län ökade antalet sysselsatta inom vård, skola och omsorg med 47 628 personer mellan 2007 och 2016. Totalt sett rör det sig om 42 187 fler inom privata driftsformer och 5 441 fler offentliganställda. Utvecklingen har inneburit att privata driftsformer har ökat sin andel av sysselsättningen i välfärdssektorn från 29,4 till 39,9 procent.

Delar man upp välfärdssektorn i branscher ser man att relationen mellan privat och offentligt anställda varierar mycket. Störst privat inslag finns inom Tandvård. Där uppgick andelen privat sysselsatta till 64,2 procent. Lägst var den inom Grundskola, där andelen privat sysselsatta uppgick till 22,4 procent.


Blekinge
Kalmar
Värmland
Dalarna
Kronoberg
Västerbotten
Gotland
Norrbotten
Västernorrland
Gävleborg
Skåne
Västmanland
Halland
Stockholm
Västra Götaland
Jämtland
Södermanland
Örebro
Jönköping
Uppsala
Östergötland

 

Här finns en utförlig förklaring av välfärdssektorns bransch- och sektorsindelning