Gävleborgs län

I Gävleborgs län var totalt 37 409 personer sysselsatta inom vården, skolan och omsorgen under 2016. Av dessa var det 7 136 personer som förvärvsarbetade inom privat sektor, vilket motsvarar 19,0 procent av de sysselsatta.

Vid en uppdelning av välfärdssektorn per bransch ser man att relationen mellan privat och offentligt anställda varierar mycket. Störst privat inslag finns inom Övrig vård och omsorg. Där uppgick andelen privat sysselsatta till 48,5 procent. Lägst var den inom Äldreomsorg, där andelen privat sysselsatta uppgick till 7,0 procent.

Utveckling av andel sysselsatta i privata driftsformer

I Gävleborgs län ökade antalet sysselsatta inom vård, skola och omsorg med 1 600 personer mellan 2007 och 2013. Totalt sett rör det sig om 2 800 fler inom privata driftsformer och 1 200 färre offentliganställda. Utvecklingen har inneburit att privata driftsformer har ökat sin andel av sysselsättningen i välfärdssektorn från 11,7 till 18,9 procent.

Om man studerar samtliga län i Sverige och antalet sysselsatta inom privata driftsformer för välfärdssektorn finner man en stor variation. Högst andel privat sysselsatta inom välfärdssektorn har Stockholms län med cirka 40 procent. Lägst är andelen i Kalmar län där knappt 13 procent är sysselsatta i privata driftsformer. På länkarna nedan kan du ta del av mer detaljerade uppgifter för varje län.


Blekinge
Kalmar
Värmland
Dalarna
Kronoberg
Västerbotten
Gotland
Norrbotten
Västernorrland
Gävleborg
Skåne
Västmanland
Halland
Stockholm
Västra Götaland
Jämtland
Södermanland
Örebro
Jönköping
Uppsala
Östergötland

 

Här finns en utförlig förklaring av välfärdssektorns bransch- och sektorsindelning