Vårdcentraler i privat regi

Andelen vårdcentraler som drivs i privat regi har ökat från drygt 25 procent år 2007 till över 40 procent år 2015. Vanligast är det i Stockholms län, där två av tre vårdcentraler drivs i privat regi. Ovanligast är det i Norrbotten, där endast lite drygt var tionde vårdcentral drivs privat.

Primärvården är ofta den del av sjukvården som patienter först kommer i kontakt med när de söker vård. Den svarar för medicinsk behandling, förebyggande insatser och rehabilitering som inte kräver sjukhus- eller specialistvård. Stommen i primärvården utgörs av landets nästan 1 200 vårdcentraler. År 2015 drevs drygt 40 procent av dessa i privat regi.

Antalet vårdcentraler har ökat med drygt 10 procent sedan 2007 då Halland blev först i landet med att införa vårdval. Under samma period, 2007-2015, har antalet vårdcentraler i privat regi ökat med 77 procent. Ökningen skedde primärt under de år som allt fler regioner och landsting införde vårdval, det vill säga mellan 2007 och 2010.

Hur vanligt det är med vårdcentraler i privat regi skiljer sig åt mellan olika regioner och landsting. Vanligast är det i Stockholm där 68 procent drivs privat. Även Västmanland och Halland, som båda var tidiga med att införa vårdval, ligger högt. Ovanligast med privata alternativ är det i Norrbotten, Örebro och Jämtland.