Vårdcentraler i privat regi

Andelen vårdcentraler som drivs i privat regi har ökat från drygt 25 procent år 2007 till över 40 procent år 2020. Vanligast är det i Stockholm, där två av tre vårdcentraler drivs i privat regi. Ovanligast är det i Norrbotten och Västerbotten, där endast lite drygt var tionde vårdcentral drivs privat.

Primärvården är ofta den del av sjukvården som patienter först kommer i kontakt med när de söker vård. Den svarar för medicinsk behandling, förebyggande insatser och rehabilitering som inte kräver sjukhus- eller specialistvård. Stommen i primärvården utgörs av landets drygt 1 100 vårdcentraler. År 2020 drevs över 40 procent av dessa i privat regi.

Antalet vårdcentraler har ökat med 20 procent sedan 2007 då Halland blev först i landet med att införa vårdval. Under samma period, 2007-2020, har antalet vårdcentraler i privat regi mer än fördubblats. Ökningen skedde primärt under de år som allt fler regioner och landsting införde vårdval, det vill säga mellan 2007 och 2010.

Hur vanligt det är med vårdcentraler i privat regi skiljer sig åt mellan olika regioner och landsting. Vanligast är det i Stockholm där 68 procent drivs privat. Även Västmanland och Halland, som båda var tidiga med att införa vårdval, ligger högt. Ovanligast med privata alternativ är det i Norrbotten, Örebro och Västerbotten.