Äldreomsorg i privat regi

Privata utförare utgör en betydande del av äldreomsorgen. 23 procent av hemtjänsten och 21 procent av platserna på äldreboendena tillhandahålls av privata utförare.

År 2016 var drygt 228 000 personer, 65 år eller äldre, beviljade hemtjänst och ytterligare nära 88 000 bodde permanent i särskilt boende för äldre. En stor del av denna omsorg tillhandahålls av privata utförare. Inom hemtjänsten handlar det om 23 procent av samtliga hemtjänsttimmar i landet. Skillnaderna mellan länen är dock stora. Medan 62 procent av hemtjänsttimmarna i Stockholms län utförs i privat regi, rör det sig endast om 2 procent av timmarna i Norbottens län.

De regionala variationerna är också stora sett till äldreboendena. I såväl Stockholms som Uppsala län tillhandhåller privata utförare mer än hälften av platserna för äldre med särskilt boende. I stark kontrast till detta står Blekinge län där privata utförare helt saknas.

Notera att du under flikarna nedan kan ta del av mer detaljerade sifferunderlag till diagrammen.

Hemtjänst för personer 65 år eller äldre

Avser läget i oktober 2016

Hemtjänsttimmar totaltHemtjänsttimmar i privat regi
Blekinge93 21613 294
Dalarna179 36213 056
Gotland48 63916 238
Gävleborg162 68034 187
Halland182 92318 574
Jämtland82 31613 938
Jönköping173 16721 128
Kalmar163 4785 232
Kronoberg106 4978 669
Norrbotten161 2013 907
Skåne697 61952 270
Stockholm1 178 202733 668
Södermanland155 45727 168
Uppsala155 60044 266
Värmland169 70813 370
Västerbotten168 64828 527
Västernorrland179 17311 714
Västmanland158 53862 116
Västra Götaland809 03162 025
Örebro173 21618 488
Östergötland207 90234 639
Riket5 406 5731 236 474
Källa: Socialstyrelsen

Antal personer 65 år eller äldre i särskilt boende

Avser läget i oktober 2016

Antal totaltAntal i privat regi
Blekinge1 6551
Dalarna2 911169
Gotland573149
Gävleborg3 214249
Halland2 642907
Jämtland1 509190
Jönköping3 583159
Kalmar2 255101
Kronoberg1 961284
Norrbotten3 21636
Skåne10 3782 604
Stockholm15 8558 035
Södermanland2 706271
Uppsala2 8231 167
Värmland2 796348
Västerbotten3 02814
Västernorrland2 83794
Västmanland3 046448
Västra Götaland14 4671 330
Örebro2 725118
Östergötland4 7061 559
Riket88 88618 233
Källa: Socialstyrelsen