Vården i privat regi

För vårdsektorn som helhet drivs ungefär en femtedel av verksamheten av andra utförare än de ansvariga landstingen. Drygt en åttondel av verksamheten köper landstingen in från privata företag.

Vårdsektorn är uppdelad på två områden; primärvården och specialistvården. Primärvården inkluderar bland annat vårdcentraler medan specialistvården inkluderar somatisk vård och psykiatrisk vård. 

Under 2018 köpte landstingen 13,5 procent av vårdverksamheten från privata företag. Samtidigt köpte landstingen 7 procent av verksamheten från andra aktörer. Sammanlagt var landstingens köp av verksamhet 20,5 procent, eller 52 miljarder kronor.

Köp av verksamhet innebär att det ansvariga landstinget köper tjänster från en annan aktör, det innebär alltså att landstinget finansierar verksamheten men att en annan aktör utför tjänsten. Annan aktör kan till exempel vara ett privat företag. Det kan också vara en offentlig aktör, till exempel ett landstingsägt bolag, kommunalförbund eller ett annat landsting. Landsting får köpa verksamhet från kommuner eller andra landsting men hur detta får ske regleras i speciallagstiftning. Diagrammet nedan illustrerar dessa aktörer tydligare.