Kommunal utbildning i privat regi

Andelen av kommunernas skolverksamhet som drivs av privata aktörer har stadigt ökat under 2000-talet, om än från låga nivåer. Under 2015 utfördes drygt 12 procent av skolsektorns verksamhet av privata företag.

Skolan som drivs i kommunal regi inkluderar bland annat förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, kommunal vuxenutbildning, fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg. 

Skolsektorn drivs av valfrihet, det vill säga, det är eleverna som väljer vilken skola de vill gå till. Alla elever har en skattefinansierad skolpeng som följer med till den skola som eleven väljer. Det är så skolor finansieras, kommunal skola som friskola

Under 2015 köpte kommunerna 12 procent av skolverksamheten från den privata sektorn. Det innebär att en åttondel av skolverksamheten finansierades av kommunerna men utfördes av privata företag. Kommunerna köpte också 1,4 procent av skolverksamheten av den offentliga sektorn. Totalt sett köpte kommunerna in nästan 18 procent av skolverksamheten, vilket motsvarade 44 miljarder kronor under år 2015.

Köp av verksamhet innebär att den ansvariga kommunen köper tjänster från en annan aktör, det innebär alltså att kommunerna finansierar verksamheten men att en annan aktör utför tjänsten. Inom skolsektorn handlar det oftast om att en friskola utför skolverksamheten samtidigt som kommunen finansierar den genom skolpengen. Annan aktör inkluderar till exempel ett privat företag. Det kan också inkludera ideella föreningar och stiftelser eller kommunägda företag. Kommuner får köpa verksamhet från andra delar av den offentliga sektorn men hur detta får ske regleras i speciallagstiftning.