Kostnader per elev - internationellt

Sverige satsar mycket på utbildning och ligger på nionde plats över de länder som satsar mest per elev i årskurs 1-6. Rikare länder spenderar ofta mer på grundläggande utbildning än fattiga länder. Luxemburg och Norge var de länder som spenderade mest i senaste jämförelsen från OECD.

I diagrammet visas totala kostnader per elev i årskurs 1-6 bland OECD-länderna och OECD:s partnerländer. Det är stora skillnader mellan de länder som investerar mest och de länder som investerar minst. Det finns en ganska hög korrelation mellan att satsa mycket på grundutbildning och investeringar i hela utbildningsväsendet.

Även inom länderna kan det finnas stora variationer i kostnaderna per elev. Till exempel kan en skola i en storstad ha högre kostnader för lokaler än en skola på landsbygden. Lärarlönerna kan också variera mellan stad och landsbygd. Genomsnittskostnaden per elev i OECD-länderna är lägre än genomsnittskostnaden i Sverige.