Skatter

I den här sektionen finns statistik och fakta om olika typer av skatter som moms, bolagsskatt, fastighetsavgift och kommunalskatt. Det finns också internationella jämförelser om skattetryck. Du kan också göra egna beräkningar i våra räknesnurror. Hur mycket skatt betalar du på din inkomst?

 • Skattetryck
  Här belyses skattetrycket, både ur ett historiskt perspektiv och genom internationella jämförelser. Dessutom finns uppgifter om hur höga intäkterna från de olika skatterna är.
 • Skatt på arbete
  Hur beskattas vårt arbete? Läs om arbetsgivaravgift, marginalskatt, jobbskatteavdrag och en hel del annat.
 • Skatt på företagande och kapital
  Företagsvinster beskattas i två led. Först genom bolagsskatten, sedan genom kapitalinkomstskatten.
 • Skatt på konsumtion och produktion
  Hur hög är den svenska momsen internationellt sett?  Vilken skatt är störst – tobaksskatten eller alkoholskatten? Mer om skatter på konsumtion och produktion hittar du här.
 • Skatt på fastigheter och förmögenhet
  Här finns information om den kommunala fastighetsavgiften, stämpelskatt, samt en översikt över vilka länder som har förmögenhetsskatt.
 • Räkna på dina skatter
  Fem interaktiva verktyg som visar hur mycket skatt du betalar på din inkomst, hur skatterna används, hur hög din marginalskatt är, hur skatter påverkar när du köper tjänster samt en jämförelse mellan länder om hur arbetsinkomster beskattas.