Din kommun i siffror

Ekonomifakta har sammanställt 17 nyckeltal som jämför Sveriges kommuner och  14 nyckeltal som jämför Sveriges län. På ett enkelt sätt får du snabbt en bild av hur din kommun står sig i förhållande till andra kommuner och rikssnittet. Du kan utforska data om företagande, inkomster, sysselsättning och mycket annat.

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner eller ett av Sveriges 21 län. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner eller län för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. Du kan även välja ett nyckeltal i listan längst ner för att få se en tabell med samtliga kommuners och läns värden.

Jämför platser