Västernorrlands län

Västernorrlands län är det till landytan sjätte största länet i landet. Folkmängden är den femte lägsta i landet med 243 265 invånare (2022). Länet består av 7 kommuner. Landarealen är 21 548 kvadratkilometer, vilket motsvarar 5,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Härnösand.

Västernorrlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

243 265

501 026

Antal, 2022

Femte lägsta i Sverige

Medelålder

44,3

41,7

År, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

305 079

314 116

Kronor, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Skattesats

34,14

32,24

Procent, 2023

Näst högsta i Sverige

Andel högutbildade

23,4

30,3

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,3

79,6

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,4

7,5

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

6,7

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

3,8

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

BAE Systems Hägglunds Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Anställda i länet

Region Västernorrland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 775

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige