Västernorrlands län

Västernorrlands län är till landytan det 6:e största länet i landet. Västernorrlands län består av 7 kommuner och har en landareal på 21 685 kvadratkilometer, vilket är ungefär 5 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Härnösand.

Västernorrlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

245 453

487 152

Antal, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

43,7

41,2

År, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

279 375

287 064

Kronor, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Skattesats

34,04

32,19

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,1

27,6

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,0

79,5

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

5,8

6,3

Procent, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,2

6,3

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,6

4,7

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Största offentliga arbetsgivare

SUNDSVALLS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 8 975