Västernorrlands län

Västernorrlands län är det till landytan sjätte största länet i landet. Folkmängden är den femte lägsta i landet med 244 554 invånare (2020). Länet består av 7 kommuner. Landarealen är 21 548 kvadratkilometer, vilket motsvarar 5,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Härnösand.

Västernorrlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

244 554

494 252

Antal, 2020

Femte lägsta i Sverige

Medelålder

43,9

41,4

År, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

288 228

296 484

Kronor, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Skattesats

34,17

32,27

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,2

28,9

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,6

78,3

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,1

8,3

Procent, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

8,5

Procent, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,2

4,2

Procent, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 975

Anställda i länet

Region Västernorrland

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 205