Västernorrlands län

Västernorrlands län är det till landytan sjätte största länet i landet. Folkmängden är den femte lägsta i landet med 244 193 invånare (2021). Länet består av 7 kommuner. Landarealen är 21 548 kvadratkilometer, vilket motsvarar 5,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Härnösand. [error, unexpected substitution definition format: 'text|Kommentarer län' – substitution type not recognized]

Västernorrlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

244 193

497 730

Antal, 2021

Femte lägsta i Sverige

Medelålder

44,1

41,6

År, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

295 611

304 068

Kronor, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Skattesats

34,14

32,24

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,9

29,6

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,6

78,3

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Andel företagare

5,8

6,2

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,5

8,8

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,9

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 975

Anställda i länet

Region Västernorrland

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 205